ST namnbyte återremitterat

Som vi tidigare meddelat valde stämman att återremitera namnförslaget Fackförbundet Sterka. Vi inom spårtrafiken yrkade på att det skulle bildas en arbetsgrupp där man skulle garantera plats för bolagssidan och spårtrafiken. Vårt yrkande röstades ner, då man inte...