Strategigruppen i möte med beslutsfattare

Branschen är ansvarig för de trafikpolitiska frågorna men för att snabba upp arbetet har en strategigrupp bildats. Gruppens arbete inriktas på att skapa goda förbindelser med politiker, beslutsfattare, myndigheter och organisationer i syfte att kunna påverka den...