Branschstyrelsemöte 2022-05-04/05

Branschstyrelsen träffade styrelsen för SJ Götalandståg/Västtåg/Kinnekulle 2022-05-04 i Göteborg och det var en väldigt trevlig upplevelse från/för bägge parter. Branschstyrelsen planerar träffa fler avdelningar. Branschstyrelsen uppmanar alla medlemmar i...

Branschstyrelsen informerar

Branschspårtrafik informerar från styrelsemötet 2022-03-23/24. Vi har valt ut nya profilprodukter som ni kommer kunna beställa, hur detta kommer gå till kommer vi meddela avdelningsstyrelserna. Ombudsmötet kommer hållas i november, datum och plats meddelas senare....

Kort från BS mötet den 27/1-22

Vi kommer ta fram flertal profilprodukter som kan beställas genom branschstyrelsen, vi återkommer hur och bild på dem. – Avdelningar som inte skickat in sina årsmöteshandlingar för 2021 ska skicka dessa snarast till sekreterare@spartrafik.se . – Vi har 26...

Ordförandekonferens

Ordförandekonferens hölls 10 november 2021 i Stockholm. Dessa avdelningar närvarade: Arriva Pågatåg, Arriva- TvB/SB, Arriva Roslagsbana, SJ AB, SJ Öresundstågen, Green Cargo, MTR pendeln, MTR Tunnelbana & MTR Emtrain. Nya profilprodukter kommer tas fram och...

Information från Branschstyrelsen Spårtrafik

Den 24-25 november genomfördes ett ombudsmöte via Teams. Första dagen hade vi val av branschstyrelseposter och andra dagen hade vi en workshop om vad ombudsmötet vill att styrelsen fokuserar på framöver. Nedan finner ni nuvarande branschstyrelse samt en del av det som...