Ordförandekonferens

Ordförandekonferens hölls 10 november 2021 i Stockholm. Dessa avdelningar närvarade: Arriva Pågatåg, Arriva- TvB/SB, Arriva Roslagsbana, SJ AB, SJ Öresundstågen, Green Cargo, MTR pendeln, MTR Tunnelbana & MTR Emtrain. Nya profilprodukter kommer tas fram och...

Information från Branschstyrelsen Spårtrafik

Den 24-25 november genomfördes ett ombudsmöte via Teams. Första dagen hade vi val av branschstyrelseposter och andra dagen hade vi en workshop om vad ombudsmötet vill att styrelsen fokuserar på framöver. Nedan finner ni nuvarande branschstyrelse samt en del av det som...

BS mötet den 20 okt 2020

Många av er har säkert följt debatten om förslaget att ändra i LAS-reglerna. Några har säkert noterat PTK har sagt ja. Vi vill därför förtydliga att Fackförbundet ST inte ingår i PTK och har inte godkänt förslaget. STs inställning är fortfarande att detta inte gynnar...

Senast nytt från BS

Snart är det dags för ombudsmöte. En kallelse har skickats ut, hör gärna av er till sekreterare@spartrafik.se om ni inte fått någon kallelse. Med tanke på rådande pandemi har vi tagit beslut om att det endast får vara ett ombud per avdelning. För de som inte har en...

E34

Nu blev det offentligt att Transdev får uppdraget att köra Roslagsbanan, avtalet sträcker sig över 12 år och beräknas till cirka 4 miljarder kronor. Då sex anbudsgivare var med så var det intressant att se om det återigen var prislappen som skulle vara avgörande, man...