Nu förhandlar vi om fortsättningen på avtalsrörelsen

Fackförbundet ST förhandlar just nu skarpt om hur den pågående avtalsrörelsen fortsatt ska hanteras. I nuläget talar det mesta för att nuvarande kollektivavtal kommer att förlängas.   Inget är sig likt i årets avtalsrörelse. Vi befinner oss just nu i ett extraordinärt...

Krispaket för svenska företag och jobb

Regeringen presenterar nu ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Regeringen avser att överlämna förslagen till...

Sammanfattning av Strategigruppens arbete.

  Vårt uppdrag är att skapa opinion och föra fram Spårtrafikens syn på viktiga frågor som berör branschen. Som ett led i detta så tog vi fram en broschyr med följande områden:   Höghastighetståg. Gods på järnväg. Säkrad elförsörjning. Villkor för avreglerad marknad.  ...

Info från branschstyrelsen:

– Branschstyrelsen träffade Anna Fairbras kommunikationschef & Anders Maxson Press och opinionsansvarig som är nya på ST och vi berättade lite av problemen på spårtrafik. Vi planerar träffa dem igen. – Yrkandena mellan centrala parter har växlats,...

Notiser från Branschstyrelsemötet 2019-12-12/13

  Den nya rekryterings ansvarige för bolag på ST förbundet kommer kontakta Folksam för att få bättre information om de nya försäkringarna på Folksam. Värvningsanslag går fortfarande ansökas från https://st.org/fortroendevald/varvning/planera-er-varvning...