ST inom TRANSDEV Öresundståg

En avdelning inom bransch spårtrafik

Välkommen till ST inom Transdev

På vår sida kan du se våra senaste publicerade nyheter och du finner även ett kontaktformulär längst ned som du kan använda dig av för att få kontaktformulär

Vårt lokala avtal kommer du här inom kort finna för nedladdning

Medlemsinfo ÖResund/AO-tåg vecka 22 – 2019

Medlemsinfo Öresund Lönespecifikation via KivraDenna fråga är avslutad. Transdev har ingen skyldighet att skicka ut lönespecifikationen via brev. Det enda de behöver skicka ut via brev är kontrolluppgiften till Skatteverket. Bemanning under semesterperiodenST har...

Medlemsinfo alla vecka 21 – 2019

Hej ST medlem! Upphandlingen för Öresundståg offentliggjordes igår och SJ AB stod som vinnare. De kommer att ta över trafiken 2020-12-13. Vad det kommer att få för betydelse för oss är för tidigt att säga något om. ST kommer givetvis försöka slå vakt om de bra sakerna...

Medlemsinfo Öresund/AO-tåg vecka 18 – 2019

Hej ST medlem! ST har i den pågående OB konflikten varit i kontakt med Transdevs chefsförhandlare Lina Olofsson och lämnat in den lista på medlemmar för vilka ST driver skadespråksanspråk. Dessa förhandlingar är pausade tillsvidare men kommer att tas upp igen,...

Medlemsinfo Öresund/AO-tåg vecka 14 – 2019

Hejsan, Många undrar över vad som händer i kölvattnet efter diskussionerna som hållits mellan personalorganisationerna och arbetsgivaren kring T19:2. Den stora knäckfrågan har handlat om att hitta en lösning på orimligt lång dag 2. Efter att Transdev har fått in en...

Medlemsinfo vecka 49

5 december 2016 Hejsan vänner, Vi har oerhört viktig och tyvärr tråkig information att delge all säkerhetsklassad personal på Transdev. Enligt vårt kollektivavtal har vi uppsägningstid baserad på anställningstid samt två extra månader med lön vid uppsägning p.g.a så...

Medlemsinfo vecka 39

Hej! Ja, då har samtliga på Transdev tåg haft lönerevision. Det blir utbetalt på oktoberlönen plus det retroaktiva från 1/4 2016. Det läggs 2.38 procent rakt över på Öresundståg. Tillägg för SR är ännu inte på plats men arbetsgivaren tycker själv att kompetens ska...

Medlemsinfo v 38

Hej ST-medlem! 19 september träffades facken och Transdev kring nästa års turer. Vi kom i stora drag överens om förutsättningarna för arbetet med T17 ska se ut. Det finns detaljer som vi ännu inte har kommit överens om, till exempel förutsättningar för 800-tjänster,...

MEDLEMSINFO V 27

Hejsan, Vi är nu mitt i sommaren och det är tunt med personal hos såväl personalorganisationerna som hos arbetsgivaren, då vi alla behöver lite ledighet. Av den anledningen brukar vi inte ha några mbl frågor uppe i juli o augusti med följd att det blir tunn...

Medlemsinfo vecka 20

Månads-MBL med arbetsgivaren 20 maj Nu har vi nått en överenskommelse angående ob-ersättning på 800-tjänsterna. Ob kommer att betalas ut retoraktivt from 1/2-16 och så länge tjänsterna finns kvar. Den centrala förhandlingen om övrig ob kommer att ske 26 maj hos Almega...

Medlemsinfo v 14

OB-tvisten är nu påkallad centralt av både Seko och ST. Här följer lite information angående ej utbetalt OB-tillägg. Varför Denna info skickar personalorganisationerna ut då arbetsgivaren inte kommer ut med någon. Historik Vi har sedan 2009, när Öresundståg övergick...

Medlemsinfo v 13

Hej, Tyvärr var inte fpv-timmarna från 2015 med på lönespecifikationen den här gången heller. Det har nu gått tre hela månader och vi arbetar vidare med frågan. I frågan om ob-tvisten har vi ännu inte hört något från Stockholm, men vi har krävt att AG ska beskriva hur...

Publicerade nyheter från ST inom Transdev

Lokala avtal

Link
Link
Link

Andra handlingar

Link
Link
Link

Lokala avtal

Här kan du ladda ned aktuella
avtal och andra handlingar
som gäller Transdev.

Avdelningsstyrelsen

Lars Nilsson

Ordförande

Ansvarig: Avtal, förhandling och rehabärenden
Yrke: Lokförare

Jimmy Ivarsson

Vice. Ordförande

Ansvarig: Internkommunikation, samordning
Yrke: Lokförare

Jaana Viippila

Sekreterare

Ansvarig: Hemsida samt jämställdhets- och diskrimineringsfrågor
Yrke: Lokförare

Fredrik Adolfsson

Kassör

Ansvarig: Arbetsmiljö
Yrke: Ombordpersonal

Mikael Yang

Ledamot

Yrke: Lokförare

Ulf Dahlgren

Ledamot

Ansvarig: Krösatågen
Yrke: Ombordpersonal

Nana Souleiman

Ledamot

Ansvarig: Rekrytering
Yrke: Ombordpersonal

Kenneth Lundh

Suppleant

Ansvarig: Protokoll, diarieföring och medlemslistor
Yrke: Ombordpersonal

Petra Alstergren

Suppleant

Ansvarig: Studieorganisatör
Yrke:

Kontakta oss så återkommer vi så snart vi bara kan!

KONTAKTFORMULÄR