Hej kära medlemmar!
Då är det dags för en uppdatering på hur det går i den fackliga världen. Det är en del att förmedla idag, se punkterna nedan:

  1. Resultatet på enkäten (avsteg T18)
  2. Förhandling avsteg T18 (STs motbud på Arrivas förslag)
  3. Förhandling avsteg T18 (Arrivas nya förslag)
  4. Resultatet efter förhandling 29/9 2017
  5. Medlemsmöte 5 oktober
  6. Julbord
  7. Lönerevision

Resultatet på enkäten (avsteg T18)
Resultatet på enkäten visade att majoriteten vill ha schema med någon tid att förhålla sig till. Det som också kom fram i samband med enkäten var att man tycker att det har varit för mycket tajta nattvilor i samband med långa turer, att man tycker att utläggen som kommer den 17:e varje månad skiljer sig för mycket från det typschema som valdes förra hösten och att man tycker att ”bör-skrivningarna” är ett problem då dessa inte ger någon trygghet.

Förhandling avsteg T18 (STs motbud på Arrivas förslag)
Vi har vid flera tillfällen försökt förklara för Arriva att arbetsmiljön inte är bra och att väldigt många är stressade och mår dåligt och har gjort det sedan i våras. Tyvärr verkar de inte förstå detta, enligt dem syns det inte på sjukstatistiken och de menar att de inte får samma klagomål och synpunkter som vi får från er.

Efter analys av resultatet av enkäten, de kommentarer vi fick in och överläggning i styrelsen kom vi fram till följande punkter som vi tog med oss in i förhandlingen med Arriva:

Morgongrupp
36h/vecka.
‪Börja tidigast 05.00 efter fridag/frihelg.
Bör inte sluta efter 15.00 och ska inte sluta efter 16.00.

Kvällsgrupperna och helggrupp kväll Malmö
Bör inte sluta efter 21.00 och ska inte sluta efter 22.00 innan fp.
Bör inte börja före 12.00 och ska inte börja innan 11.00.
Fredag inför frihelg bör vara AFD/fp2 dag.

Övrigt
Avsteg in mot eller efter fridag/frihelg, får endast ske på de dagar avsteg skett på typschemat.
Förskjutning av ett pass får max vara +/- 2 timmar om inget annat kommit överens med medarbetaren.
Arbetsgivaren bör eftersträva att skapa grupper med minst 12 timmars nattvila.

Förhandling avsteg T18 (Arrivas nya förslag)
När vi hade gett Arriva vårt motbud kom de med ett nytt förslag till oss, se nedan:  

Morgongrupp
38h/vecka.
Bör inte börja före 05:00 efter FP.
Sluttid bör inte vara efter kl. 16:00 på vardagar och inte efter kl. 17:00 helgdag.

Blandgrupp (36h/38h)
Enligt avtal.

Kvällsgrupp
M/HB: Bör inte börja före kl. 11:00 och bör inte sluta efter kl. 22:00 innan FP.
HM/Y/TRG: Bör inte börja före kl. 10:00 och bör inte sluta efter kl. 22:00 innan FP.

Vik-lista
Start 05:00 efter FP och slut efter kl. 19:00 innan FP

Helggrupp kväll Malmö
Bör inte sluta efter kl. 22:00 innan FP och bör inte börja före kl. 11:00 efter FP
34h/vecka.

Ny arbetstidsstege
24:00 – 07:00 max 8:10 (7:40 betald tid)
07:01 – 14:00 max 9:10 (8:40 betald tid)
14:01 – 23:59 max 9:40 (9:10 betald tid)

Ny raststege
Rast i Malmö minst 52 minuter.
Tjänster under 07:30 minst 46 minuter
Tjänst över 07:30 har minst 52 minuter
Rast kommer senast efter 4 h 45 minuter
Raster i Höör försvinner (även på helger, men då kommer även lokalen att sägas upp)

Övrigt
Riktade typ-schema: Riktade typ-schema med fast fridagsnyckel med månadsavstämning och gruppval. Ram med möjlighet till +/- 3 timmar tidsförskjutning åt båda hållen, men max 4 timmar sammanlagd totalt förändring, om inte annat kommer överens med medarbetaren.
Avsteg från krav på blandgrupp i Trelleborg så att endast morgon och kvällsgrupp kan kunna erbjudas i Trelleborg om det inte går att få ihop försvarbar blandgrupp. Om inte detta godkänns så kommer vi behöva se över Trelleborg som stationeringsort.

Resultatet efter förhandling 29/9 2017
Ovanstående förslag var ett paket som vi var tvungna att acceptera i sin helhet och det fanns inget vidare förhandlingsutrymme. Då vi inte ansåg att detta var tillräckligt bra och att det inte gav någon trygghet för våra medlemmar var vi tvungna att säga nej. Som det ser ut nu kommer detta resultera i att T18 måste följa kollektivavtalet. Vad det i sin tur innebär återstår att se.

Medlemsmöte 5 oktober
Vi gissar på att ni har massvis med frågor till oss och därför är det är ett ypperligt tillfälle att besöka oss på ett av våra medlemsmöten som vi håller i Helsingborg och Malmö den 5 oktober. I Helsingborg blir det mellan kl. 09.00 – 11.30 och i Malmö blir det mellan kl. 13.00 – 15.30. I Malmö hittar ni oss i konferensrummet bakhytten, (längst ner i korridoren efter köket på våning 4).
Har ni inte möjlighet att närvara på något av dessa möten är ni alltid välkomna att ringa eller maila oss. Det är mycket som är osäkert och vi vet inte hur saker och ting kommer bli, men vi svarar så gott vi kan.

Julbord
Vi har bokat julbord på färjan mellan Helsingborg-Helsingör lördagarna den 18/11 och den 25/11. Vi återkommer med mer information.

Lönerevision
Vi är klara med lönerevisionen, resultatet finns bifogat i mailet vi skickade ut tidigare.

Det var en hel del att förmedla denna gång.

Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

 

 

 

Mikaela Kronholm Lundgren