Hejsan,
Nu har de flesta av er fått tillgång till schema och tjänster för T19. All respons vi får är ganska samstämmig – och inte särskilt positiv. Först måste vi dock säga att det är bra att AG håller sig till vårt avtal. Det underlättar för alla att veta vilka regler som gäller. Bland annat ska det nu vara obetald rast inritad på reservtjänsten.
AG’s främsta mål har varit att få upp effektiviteten till 98 procent på alla fasta scheman. De schema som var under denna siffra godkändes inte och det innebär att ungefär hälften av personalen kommer att gå på vik-schema (”skubb”). De tjänsterna kommer således stå för undertiden i systemet.
När effektiviteten ska vara så hög, blir det också svårt att rita riktade scheman utan att låta personal arbeta 10 dagar i sträck. Därav att våra scheman i stort sett består av blandade turer.
AG har maximerat arbetstiden genom att låta Hastus jobba med max- och minimumvärden i kollektivavtalet. Det innebär 5 h tjänstgöring innan rast, minimum 30 minuter obetald matrast, 11 h/dag – även för dag 2 på överliggning, etc. Detta har ST inte tyckt om, men inte kunnat stoppa då vi har ett kollektivavtal som tillåter detta.
Frågor, synpunkter och tankar? Kontakta gärna styrelsen.
Vänliga hälsningar
Styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8