Hej,

Återbäring på väg! Vi har under senaste tiden försökt få ut ett presentkort till samtliga ST-medlemmar på admin. Vi hoppas alla har fått detta nu … annars hör av er till någon i styrelsen.

Det är ett beslut taget av styrelsen för att reglera ett kassaöverskott. Vi tycker att det ska gå tillbaka till våra medlemmar och det kommer i form av ett presentkort på ICA. Hoppas att det kommer er till glädje!

Vi har genomfört en MBL 11 tillsammans med övriga fackliga organisationer. Bakgrunden är att Transdev vill införa ett tak på max 40 timmar i kompbanken. Detta strider mot kollektivavtalet och därmed kan ST inte stödja detta. Skulle det ändå införas, kommer ST att tvista för varje enskild medlem som inte får rätt enligt gällande avtal.

Skulle det komma dithän, behöver vi dokumentation på detaljer som datum, tjänst, tid och vilket på vilka skäl som ni har blivit nekade.
Tvisten driver klubben tillsammans med förbundet, för er räkning. För den som tar övertid i pengar är det ingen skillnad. Övriga får ta ställning till om det är lönt att ta övertid under dessa förutsättningar.

Vi har blivit lovade av trafikchef Annica att få besked om startdatum ifall detta går igenom.

Hitta oss på http://spartrafik.se/
Där finns medlemsinfo från oss på ST inom Transdev i rullistor under ”Avdelningar”.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8