2017-04-28
Hejsan,
Torsdag 27 april har MBL hållits mellan Annika Florén och de fackliga.
Vi har kommit överens om bl.a. överdagar och regleringen runt detta. Allt bygger på SJ’s orginalavtal och ser väldigt bra ut.
Annika redogjorde för en rad tillsättningar av tjänster, vilket gjorts enligt behov på Trafikledningen.
ST lyfte också en önskan att fortsätta att belysa hur kompbankstaket ska fungera i samverkan med kollektivavtalet. Vi har lämnat förslag som Annika skulle titta på samt återkomma om. Mer info kommer när vi fått svar.
Styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8