Hej,

 
Sommaren är på väg med dess utmaningar och vi är alla överens i vår strävan efter en bättre ”Sommar 2018″ arbetsmiljömässigt.
 
Styrelsen diskuterar regelbundet hur vi ska få med AO tåg i vårt arbete. Till exempel har lokalflytten ett och annat att önska, då tanken med att PPL skulle arbeta närmare tillsammans bröts i och med flytten.
 
Styrelsen har valt Calle Ingemansson som skyddsombud för ST’s räkning i Klokahuset. För att öka ert deltagande i det fackliga arbetet och kring arbetsmiljöfrågor, får ni gärna skicka era tankar, frågor och åsikter till Calle, som sedan tar dessa vidare till styrelsen. Detta kan vara ett sätt att arbeta fram en fungerande dialog och därmed möjligheter till förbättringar.
 
Lönerevisionen har nu inletts genom att våra medlemslistor har skickats till AG.
 
Inför sommaren har Annika aviserat några justeringar i bemanningen och det rör skiftesledaren. Vi har sagt att vi förstår neddragningen men ogillar generellt personalneddragningar.
 
Vi kommer också försöka ha vår fackliga expedition öppen på tisdagar. Ni är alla då välkomna in för att ställa frågor, ventilera tankar och framföra önskemål. 
Styrelsen för ST inom Transdev önskar er alla en trevlig sommar.

Jaana Viippola

Avd. 8