Hejsan och god fortsättning,

Kontakt med ST
Styrelsen har fått önskemål om ett möte med framförallt TL. Det är ganska svårt att få till  med tanke på våra arbetstider. Vi försöker hålla expeditionen i Kloka huset öppen varje tisdag, och där är du välkommen att ställa frågor personligen eller bara ventilera tankar och funderingar. Annars är mejlvägen öppen sju dagar i veckan och vi brukar svara inom ett par dagar.

Årsmöte
Vi kommer att ha årsmöte med efterföljande medlemmsmöte 14 februari. Kallelse har skickats ut per 8 januari. Är du ledig har du rätt till 3 tim betald tid för att delta  på medlemsmötet.

Om info
En återkommande fråga från TL är information om vad som händer på Öresundståg. Styrelsen förstår att det finns ett informationsvärde i detta och vi skickar också ut det  vi tycker är relevant. I fråga om information om vad som händer, vill vi understryka att informationen från ST är vinklad från vår syn på sakernas tillstånd. Sedan är det upp till arbetsgivaren att redogöra för sin.

I upphandlingstider
Styrelsen har bett Transdev att under våren – innan resultatet på upphandlingen av Öresundstrafiken presenteras – delge sin personal hur de ser på  framtiden, dels om man vinner, dels om man förlorar upphandlingen.

Det finns många frågetecken kring framtiden: Ska TL sitta i Hässleholm om Transdev får behålla trafiken … eller blir TL lokalt placerad för den verksamhet som är kvar i händelse av att Transdev förlorar Öresund? Hur ser en evenuell LAS ut …. eller vad gäller om annan operatör börjar anställa för att tillsätta TL för sin verksamhet? Det är många frågor och funderingar som cirkulerar och som Transdev bör informera om i god tid. Det handlar om att man som anställd i god tid ska kunna förbereda sig, och kunna fatta ett bra beslut om att man vill eller måste söka annat jobb.

MBL
Vi kommer ha årets första MBL 23 januari. Har du frågor som du vill att vi ska ta upp, är du välkommen med dessa till styrelsen.

Skatteavdrag för medlemsavgiften 2018
Från 1 juli till  31 december 2018 är medlemsavgiften avdragsgill med 25 %. Det betyder att du som är medlem och har betalat mer än 400 kronor i medlemsavgift under året får skattereduktion.  Avdraget sker i din nästa deklaration. Då får du tillbaka pengar för juli-december 2018. Vi skickar in din kontrolluppgift till Skatteverket så dras beloppet av automatiskt på din deklaration.

Så funkar skatteavdraget

  1. I slutet på januari kan du se summan som vi har skickat in till Skatteverket genom att logga in på Min sida.
  2. Avdraget på 25 % görs automatiskt i deklarationen och du får tillbaka det i form av sänkt skatt baserat på hur mycket du betalat i medlemsavgift.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen för ST inom Öresundstrafiken/Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8