Hejsan alla medlemmar,

Vår senast månads MBL och sista för sommaren hölls 23/5. Mötet blev tyvärr kortare än brukligt.
Angående Era lönesamtal. ST har genom förbundet stöd man kan få i dessa samtal gå in på st.org och läs.
Har man känslan av att inte bli rättvist bedömd så är vi med vi lönerevisonen och kan påtala om Ni hör av er innan.
ST har anmält Calle Ingemansson som skyddsombud för AO-tåg, Kloka huset.
Detta har Transdev  motsatt sig av kostnadsskäl vi kommer inte acceptera ett nej till vår rätt att utse skyddsombud.
Vi i styrelsen  får ständiga indikationer om att arbetsmiljön inte håller måttet och vill på detta sätt stärka upp närvaron
i Kloka huset.
Vi har Mats Andersson som arbetsplatsombud men har saknat någon som jobbar med skydds och arbetsmiljöfrågor. Calle har erfarenhet och närvaro och kommer att få stöd av ST lokalt samt centralt. Maria på Tj har ensamt burit uppdraget vilket varken är rätt eller lätt. Detta ska inte tas som kritik utan som utveckling av verksamheten. AO-tåg har vuxit för varje år, och består för närvarande av ca 55 anställda.
Arbetsmiljö handlar om så mycket mer än var och hur man sitter. Det är endast genom engagemang  och arbete lokalt man kan förbättra saker.
Vi vill återigen säga att man alltid kan höra av sig till styrelsen genom telefon, mejl eller personligt för stöd, frågor eller önskemål.
Hälsningar ST Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8