2017-05-28
Hejsan ST’are,

Vi har hållit månads-MBL hos AO-tåg. Lotti fick hålla i mötet då Annika har semester. Det avverkades två MBL 11.
Den första gällde tillsättningen av ny enhetschef på Trafikledningen. Han var själv närvarande och gjorde ett gott intryck. Annika vill själv presentera honom så den info vi lämnar här är startdagen för hans anställning, 1 juni, och att han heter Edvard.

MBL nr 2 rörde bemanningen på Trafikledningen under sommaren – eller bristen på bemanning. Det kommer saknas skiftesledare och under juli kommer tjänsten bitvis på helger inte besättas.

Vi tycker allmänt inte om att färre ska göra mer och skrev under, med förbehåll att fler ska erbjudas utbildning så att situationen inte återkommer varje sommar.

För att utveckla dessa MBL har ni alla möjligheter att skriva mejl till ST-klubben om frågor ni vill att vi ska ta upp på dessa möten.

Med vänlig hälsning,
styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8