Hej,
Hej ST medlem,

ST sitter för närvarande tillsammans med AG och tittar på organisation och schema för trafikledningen. Vad som återstår i förhandlingarna är hur det ska genomföras och vem som får söka vad. Har ni synpunkter på hur valet ska genomföras får ni gärna komma in med dessa önskemål.
På liggande schemaförslag saknas det FPV dagar, och dessa ska redovisas. ST är emot denna lösning, då kollektivavtalet säger att dessa dagar ska schemaläggas. TJ menar dock att denna lösning gillas av personalen på trafikledningen, och därmed är det ett acceptabelt avsteg från kollektivavtalet. Skulle ni känna annorlunda, vill vi betona att det är viktigt att det kommer till vår kännedom.
Vi har fått ökade rapporter om osund arbetsbelastning på PPL och kommer lyfta detta på en MBL-förhandling med AG. Med förslaget som ligger för Öresund inför T19, är risken stor att detta kommer att innebära fortsatt mycket hög arbetsbelastning för PPL.
Det var allt för denna gång. Vi betonar att det är viktigt med återkoppling – inom kort.
Mvh Lars Nilsson
Ordförande ST Transdev
och Styrelsen på ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8