2017-04-29
VIKTIG INFO
Vid senaste MBL försökte vi reda ut begreppet ”garantitid”.
Transdevs inställning är att om man har väntetid mellan de tåg man ska bemanna, är man inte på arbetet och ska därmed inte ha full ersättning enligt avtal. De rörliga tilläggen har ju sedan ett par år tolkats så här utan avgörande. (Seko har detta i domstol men ST har ännu inget protokoll.)
Nu utökar Transdev detta till att även gälla kvalificerad övertid på extra pass med samma motivering. Vi informerade er samtliga runt löneutbetalning i januari om detta. Tidigare har vi fått förklaringen att detta är ett misstag som ska rättas till. Nu visar det sig att det inte alls ligger till på det viset.
Vi på ST anser att vid sådana här omtolkningar av avtal ska personalen informeras. Nu väljer arbetsgivaren återigen att inte hantera frågan på det viset, utan vi som era fackliga representanter får skriva vad vi vet just nu. Vilket vi tycker är svagt.
Vid frågor står vi till hands.
Styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8