2017-05-10
Hej ST medlem Transdev,
ST tackar alla som hört av sig till oss och vill hjälpa till med turlistearbetet vid T18 som STs turlisteombud. Jätteroligt med så många engagerade kamrater och kollegor! På gårdagens styrelsemöte bestämdes att från respektive ort/affärsområde är följande personer STs turlisteombud i arbetet med T18. En ordinarie och en ersättare på de flesta orter. I Malmö är det 2 ordinarie.
Mandatet är 1årigt. 
 
Kalmar: Petra Alstergren, omb.
Karlskrona: Lennie Skånberg, lokf.
Hässleholm: Stefan Bengtsson, omb. (ersättare Henrik Borg, lokf.)
Helsingborg: Jan Kivisaar, lokf. (ers. Grace Nilsson, omb.)
Halmstad: Marie Ewald, omb. (ers. Jimmy Ivarsson, lokf.)
Malmö: Luminita Isaksson, lokf. Anders Nissen, lokf.
Krösa Syd: Robin Idebrant omb. Ulf Dahlgren, omb.
Kustpilen: Rickard Johansson, lokf
AO tåg: Mats Andersson
 
Anledningen till att styrelsen väljer att utse en ordinarie och en ersättare är helt enkelt att alla kan bli sjuka, få ett nytt jobb eller av någon annan anledning inte är på sin arbetsplats och då bör det finnas en ersättare som kan ta vid. ST kommer att förespråka vid förhandlingen att både ersättare och ordinarie får tillgång till allt material som ska granskas.
Vid mötet den 11/5 ska ST få den första delen av förutsättningarna som gäller vid Öresund T18.
Vi återkommer med mer information i frågan.
Mvh 
Styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8