2017-04-25
Hej,
Idag har det hållits månads-MBL på Krösa Syd.
Det beslutades att Sign-out ska tas bort på prov. Kontroller kommer istället utföras, så att det inte missbrukas.
Vad gäller kompbanken, har ST tillsammans med Transdev mildrat effekten av maxtiden på 40 timmar. Den nya ordningen innebär att man alltid har rätt att få sin förseningstid insatt på kompbanken, men arbetsgivaren kommer att justera ner tiden i ledighet efter två månader, vilket då följer kollektivavtalets intention.
Vidare kommer det göras ett försök att förbättra dag 2 på lokförartjänsten i Hässleholm. Detta genom att minska tidslängden med hjälp av reserven.
Du hittar mer från oss på http://spartrafik.se/
Det var allt för denna gång.
Vid frågor, tankar och idéer – tveka inte att höra av er.
Med vänlig hälsning, Styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8