2017-05-23
Hejsan ST’are på Krösa Syd

Idag har det hållits månads-MBL på Krösa Syd.  Transdev informerade om förbättringar på verkstaden i Kalmar rörande längre öppettider och tvätt av tågen. Låga sjuktal samt beröm från trafikledningen kom också fram.
För Växjöpersonal kommer Värnamoturen att ändras och kompenseras enligt kollektivavtal. Det betyder att all fast anställd åkande personal kommer få 2 timmar insatt på kompbanken. För timanställda som har haft tjänsten kompenseras detta med två timmar i lön. Vidare förlängs tjänsten med 15 min fr.o.m söndag vecka 21.Vi väntar i övrigt på siffror till lönerevision från ST centralt. Vid frågor står vi till tjänst.

Mvh styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8