Hej ST-medlem på Kustpilen,
Vi har inte så mycket nytt att dela med oss av men nu har vi i alla fall besked om att nya lönen är på gång. Höjningen ligger centralt på 1,9 % och vi hoppas att denna kan komma redan på junilönen.
Vi har som tidigare informerat beslutat att dela ut en återbäring från 2017. Överskottet ska naturligtvis komma medlemmarna tillgodo och ICA-korten skickas snarast upp till ert arbetsplatsombud som ska dela ut dem till er.
Med detta önskar styrelsen för ST inom Transdev er en Glad Sommar!
Med vänlig hälsning
 Lars, Jimmy, Mikael, Ulf, Petra, Nana, Fredrik, Lennie och Jaana

Jaana Viippola

Avd. 8