Hej ST medlem på Kustpilen/Stångådalsbanan, Öresund, AO-tåg och Krösa,
Arbetsdomstolens dom i tvisten angående ob-ersättningen meddelades igår. Till vår glädje gick domstolen på arbetstagarnas linje och ob-ersättning ska utgå när åkande personal har tjänstgöringsfritt uppehåll under obekväm arbetstid. Detta gäller all åkande personal från och med igår, 26 september, kl 11:00.
Hatten av för Seko som har arbetat med frågan under lång tid och också drivit den till domstol. Och vad händer nu, undrar ni?!
ST kommer att kalla Transdev till ett möte och diskutera frågan om den retroaktiva utbetalningen.
Styrelsen återkommer med ytterligare information så snart vi har besked.
Mvh styrelsen för ST inom Transdev/Öresundståg
Du hittar domen i sin helhet här:

Jaana Viippola

Avd. 8