2017-03-30 Torsdag
Hej alla Kustpilare!
Vi har nu genomfört en MBL 11, vilket betyder en MBL om en verksamhetsförändring. Detta eftersom Transdev centralt har beslutat att den anställde bara ska kunna spara 40 timmar på sin kompbank. Det bryter mot kollektivavtalet och ST godkänner därför inte detta.
Det innebär att varje ST-medlem som inte får registrera sin övertid som komptid, har rätt att få detta individuellt prövat i en tvist varje gång. Vi i klubben driver detta tillsammans med förbundet.
Men för att kunna göra det, behöver vi av er få veta vilken dag, vilken tjänst, vilken tid det händer och vilket särskilt skäl AG Kustpilen uppger som skäl till att inte registrera komptid enligt kollektivavtalet. Ni som vill ha er övertid i tid har alltid möjlighet att tacka nej med motivering att kollektivavtalet inte följs. För er som fortsatt vill ha er övertid i pengar fungerar det som vanligt – alltså ingen skillnad.
Ett överskott i klubbkassan! Därför har vi valt att fördela ut detta till våra medlemmar. Ni kommer att få en återbäring i form av ett presentkort hos ICA på 400kr. Vi hoppas att detta sprider glädje.
Hitta oss på http://spartrafik.se/
Där finns medlemsinfo från oss på ST inom Transdev i rullistor under ”Avdelningar”.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8