Hejsan,

Många undrar över vad som händer i kölvattnet efter diskussionerna som hållits mellan personalorganisationerna och arbetsgivaren kring T19:2. Den stora knäckfrågan har handlat om att hitta en lösning på orimligt lång dag 2.

Efter att Transdev har fått in en mängd klagomål, tog biträdande affärschef Pia samt Halmstads EC Cristina Tirone tag i problemen. De kallade till nya förhandlingar i ett försök att hitta en lösning tillsammans med personalorganisationerna. Dessa förhandlingarna resulterade i ett protokoll från pers-org. Enligt detta tillåter vi avsteg mot kollektivavtalet beträffande rast på reservtjänsten – i utbyte mot en maxlängd på överliggning dag 2 på 8 h 45 min och genomsnittlig längd på 6 h 20 min.

I denna överenskommelse har båda parter gjort eftergifter i ett försök att hitta en lösning för den åkande personalen. Ingen är kanske nöjd till hundra procent, men så fungerar förhandlingar – man ger och tar. Vi på ST vill säga att Pias och Cristinas insats för att söka en lösning, har varit mycket uppskattad och har gett oss en anledning till att åter kunna bygga på det förtroende för ledningen, som vi så väl behöver.

Nu nekar dock Transdev  att signera uppgörelsen. Därmed står vi på ruta noll inför sommaren och framtida förhandlingar får anses vara meningslösa Om du som ST’s medlem upplever problem på grund av nuvarande arbetssituation, ber vi dig att compassa samt skriva en rad till HSO Johan Sigvant, då det nu kommer att bli en hälso- och skyddsfråga.

Om du har ytterligare frågor eller funderingar över denna info, är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. Vi är naturligtvis oerhört ledsna och besvikna över vårt misslyckande.

Med vänlig hälsning,
styrelsen för ST inom Transdev/Öresundståg

Jaana Viippola

Avd. 8