Hej ST medlem!
ST har i den pågående OB konflikten varit i kontakt med Transdevs chefsförhandlare Lina Olofsson och lämnat in den lista på medlemmar för vilka ST driver skadespråksanspråk. Dessa förhandlingar är pausade tillsvidare men kommer att tas upp igen, förhoppningsvis innan sommaren.  ST hävdar med bestämdhet att vi har rätt till vårt skadestånd, och sedan blir detta en förhandling … och vi vet inte var det slutar.
I frågan om förseningsersättning i tid – oavsett om kompsaldot ligger på över 40 timmar eller inte –  har ST kommit till vägs ände lokalt och den senaste förhandlingen i frågan slutade i oenighet. Nu kommer ST centralt med allra största sannolikhet att driva denna fråga mot Transdev, vilket är väldigt positivt. Förhoppningsvis löser man detta centralt men skulle det inte lyckas får ST ta ställning till om man ska driva den till Arbetsdomstolen (AD). Därmed har frågan lämnat ST Transdev och är utom vår kontroll.
T19:2 förhandlades och ST tycker att det är väldigt tråkigt att vi inte kunde nå några resultat av de diskussioner som pågick … och var i sitt slutskede när arbetsgivaren valde att dra sig ur förhandlingen. Nu när vi börjar närma oss sommaren och FPV-dagarna försvinner, vill vi bara påminna er om att er hälsa är viktig och att säkerheten måste sättas i främsta rummet vid tjänstgöring. Skulle ni uppleva att arbetsmiljön blir för betungande och påverkar liv och hälsa negativt, är det viktigt att ni på ett informativt sätt rapporterar det till huvudskyddsombudet med kopia till styrelsen på ST.
T20-förhandlingar påbörjas förhoppningsvis i maj och ST hoppas att Transdev inser T19’s långa dag 2 sliter på personalen och inte är förenlig med en god personalpolitik, även om kollektivavtalet inte motsäger sig en sådan lösning.
Med detta önskar ST Transdev alla medlemmar en trevlig Valborgsmässoafton och Första maj!

Jaana Viippola

Avd. 8