Hej ST medlem!
Medlemsutskick till Öresund, även delat med AO tåg.

Semesterval
Semestervalsblanketten kom ut på intranätet i måndags. ST har inte varit delaktig i framtagandet av blanketten i år. Vi har dock sett den innan publicering och fått ge synpunkter, som har blivit mer eller mindre beaktade.
Det är viktigt att du markerar många val på blanketten, så att du inte blir inplacerad på veckor du inte önskar.
Som lokförare har du möjligheten att sälja din semester. Om du istället själv väljer att lägga din semester utanför semesterperioden, kommer erbjudandet om utköp inte komma dig till del. Först vecka 8 kommer Transdev med en förfrågan om veckor som behöver täckas upp av utköp.
Sena utlägg
I T18 paketet hade vi ett undantag från kollektivavtalet som kallades ”rullande 5”. Detta innebar att Transdev uppdaterade ”min arbetsdag” natten mellan tisdag-onsdag och vi fick utlagt den femte veckan. Det har fungerat sisådär under året som gått, men vi har vetat vad vi har haft att förhålla oss till. ST har haft en tät dialog med Transdev löpande under året, då vi vet att det är viktigt för medlemmarna att i god tid veta hur man ska arbeta.
Även den så kallade 2-timmarsregeln har varit en viktigt skrivning under T18. Den har reglerat att arbetsgivaren inte har kunnat flytta vår inlagda arbetstid hur som helst. Inför T19 valde Transdev att helt omförhandla dessa undantag. Resultatet är att ”rullande 5” har försvunnit. Nu gäller i stället – allt enligt kollektivavtalet – att ”Min arbetsdag” uppdateras den 15 varje månad med arbetstider för nästkommande månad.
ST tolkar det som att alla STs medlemmar – enligt kollektivavtalet – skulle ha fått hela december månads utlägg senast den 15 november. Och så har ju inte skett. Vi har påtalat detta för Transdev och när vi inte har fått tillräcklig respons, har vi påkallat en förhandling som ska ske 17 december. Det är en klen tröst för dig som har blivit drabbad och inte i rimlig tid fått veta hur du arbetar i december.
Viktigt att vara medveten om att det inte får stå VIK på ditt schema – enligt kollektivavtalet. Där måste stå en angiven arbetstid. En tid som förvisso Transdev – enligt kollektivavtalet – har rätt att ändra som ett resultatet av att 2-timmarsregeln är borta. Beroende på när Transdev ändrar din tid, kan dock ett tidsförskjutningstillägg utgå.
Vad är en ”0-dag”?
Enligt kollektivavtalet är det en arbetsdag med 0 timmar. Alltså kan det inte inträffa vid dyngsöverskridande tjänst – då betecknas det FRI-dag. 0-dag är per definition inte en ledig dag, utan en dag du får om du redan har arbetat dina timmar under en månad eller avräkningsperiod. Det kan också vara så att du slutar klockan 22 dagen innan och inte har någon tjänst dagen efter. Observera att arbetsgivaren kan lägga in ett arbetspass på 0-dagen, men då gäller samma regelverk som vid övrig tjänst, med tidförskjutningstillägg osv.

Förseningsövertid
ST anser att du som ST-medlem har rätt att lägga förseningsövertiden i kompbanken, oavsett hur mycket du redan har där. Förseningsövertiden ska kunna regleras med ledig tid om du så önskar. ST driver ett ärende i den här frågan, men vi vet att det finns fler drabbade därute. Kontakta oss, så tar vi ditt ärende vidare.
Således … om du har 40 timmar eller mer i kompbanken och får ut förseningsövertid i pengar mot din vilja agerar du så här.
– Du går till din närmaste chef och påtalar detta.
– Hen hänvisar dig troligtvis till lönekontoret.
– Lönekontoret konstaterar att löneutbetalningen inte är ett misstag.
– Du kommer du med allt underlag till oss på ST och vi driver ärendet genom att kalla Transdev till förhandling.
Detta är ärendets gång.
Arbetstidsregler
En medlem har tipsat oss om att vi bör påminna er om att vid överliggning, där man har tex 8h nattvila så skall man direktkompenseras för detta. Det innebär att följande natt ska man ha sina vanliga 11 timmars nattvila + de 3 timmar man inte fick vid överliggningen. Alltså 14h. Bra med alerta och kunniga medlemmar!
En annan medlem önskade en liten lathund med arbetstidsreglerna i korthet. Är det något fler av er önskar, så kan vi givetvis försöka bistå med detta.

Det var allt för denna gång. Välkomna att höra av er. Vi försöker svara så snart vi kan.
Ha det bra, ta hand om varandra och dig själv …
… och ha en fin julmånad.

Mvh styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8