Hej ST medlem!

Det har varit många samtal och mail den gångna veckan från upprörda medlemmar. De flesta har handlat om VIK och sena schemautlägg samt rast kontra måltidsuppehåll.
VIK
VIK är ett begrepp som inte finns i vårt kollektivavtal och är inte förhandlat lokalt. Transdev har inte rätt att använda sådana begrepp.
Sena utlägg
Senast den femtonde varje månad, har ST’s medlemmar rätt att få reda på arbetstiderna för nästkommande månad. Detta är reglerat i vårt avtal och gäller oavsett om man går på fast lista eller på vik. Visserligen har arbetsgivaren sedan rätt att ändra utlagd arbetstid vid behov. ST har kallat Transdev till förhandlingsbordet i detta ärende, då vi tycker det är förkastligt att våra medlemmar inte får sin avtalsenliga rätt att få arbetstiden utlagd. Mötet är inplanerat 17 december.

Rast kontra måltidsuppehåll
Verksamhetens regler är uppsatta i det lokala kollektivavtalet. Där styrs hur Transdev och personalorganisationerna (förkortas PO) ska reglera tjänst, rast, lön etc. Kollektivavtalet reglerar också vad som är möjligt när man ritar och förlägger tjänst i form av arbetspass.
”Rast”-begreppet är det enda verktyg som finns i avtalet och är därmed det enda som kan användas. Även om vi tittar på branschavtalet eller lagen är dessa underordnade det lokala kollektivavtalet, då RAST specificeras utan minsta tvivel.
Exempelvis har vi i branschavtalet 6 timmars omloppstjänst vid tidiga morgonpass. Branschavtalet reglerar också max två dagar i rad med arbetstid kl 04:30 eller tidigare. Ett tredje exempel är max 12 timmars nattjänst per vecka. Alltså regleringar som vi har skrivit om i vårt lokala kollektivavtal. Varken PO (dvs. fackförbunden) eller arbetsgivaren (AG) kan därmed välja de bästa godbitarna ur olika avtal och lagar. Det är det lokala kollektivavtalet som SKA följas.
Upphovet till de problem som har uppstått ute bland åkande personal kan kort förklaras med att AG har valt att lägga ut tjänst i Hastus utan marginaler. ST har redan i förarbetet till T19 flaggat för att detta kommer att drabba personalen och verksamheten, då all marginal försvinner inför rast, nattvila, veckovila och så vidare.
Redan efter en vecka ser vi konsekvenserna av att detta. Arbetsgivaren är beredd att pressa personal i säkerhetstjänst, att tjänstgöra hela arbetspass utan rast, med hänvisning till måltidsuppehåll som inte finns i vårt lokala kollektivavtal. ST menar att det inte är försvarbart, AG själv har ritat bort marginalerna trots att förseningar får betraktas som en normalitet i branschen.
Vad händer nu? 
Vi kommer först och främst att försöka lösa detta internt genom att kontakta Transdevs VD Gunnar Schön, och höra vad han tycker om vår väg framåt på Öresundståg. Han har tidigare lovat PO att Transdev ska hålla ingångna avtal och överenskommelser.
Om ST inte har någon framgång i dessa samtal, kommer vi kontakta Arbetsmiljöverket samt Transportstyrelsen. Vi tror också att media/press är väldigt intresserade av vad som händer personalen i dessa viktiga tider av upphandling av trafiken. Slutligen kommer vi att kontakta Trafikhuvudmännen, som förväntar sig att skattefinansierad verksamhet ska följa kollektivavtal. Det ekonomiska målet med vinst till Transdev, ska föras genom god arbetsmiljö, engagerad personal samt sund tjänst.
Slutsatsen är att ST inte erkänner att AG förvägrar sin personal att äta, gå på WC och möjlighet till återhämtning vid tågförseningar. Vi uppmanar dig som medlem att äta och gå på WC i lugn ordning. Vid behov får du hänvisa till dina mänskliga behov, till kollektivavtalet samt till Afs 2015:4 om sund arbetsmiljö. Du som arbetar ombord på tågen har säkerhetstjänst, detta ska du ta på allra största allvar/med ansvar. Det betyder att man kan ta sig ur tjänst, alternativt sjukskriva sig, för att utöva sitt säkerhetsansvar.
ST lokalt har en önskan att få ta del av hur ofta man byter/försöker byta rast mot måltidsuppehåll. Har det hänt sedan i måndags eller händer det framöver? Skriv till jimmy.ivarsson@transdev.se och beskriv kort vad som hänt, vilken dag och vilket tågnummer. Allt för att vi ska få ett underlag till en troligtvis stundade förhandling i saken.

Mvh styrelsen för ST inom Transdev/Öresundståg

Jaana Viippola

Avd. 8