Hej ST-medlem,

Hoppas att du har det bra i februarimörkret. Trösten är att vi går mot ljusare tider …

T19
Personalorganisationerna och Transdev har haft två möten, där Transdev har uppgett att de har för avsikt att delvis omförhandla T19. ST har varit tydliga med att kollektivavtalet är grunden för vår verksamhet, men vill man förhandla så lyssnar vi. Det låter kanske dramatiskt, men så är det inte. Det kommer troligtvis bli små men betydelsefulla förändringar. Nästa möte är planerat till åttonde februari. Då ska det förhoppningsvis vara konkreta förslag som ST kan ta ställning till, och också säga ja eller nej till.
De båda tidigare mötena har hållits i god anda. Transdev har en ärlig avsikt att försöka göra det bättre för samtliga medarbetare. Vad ST har haft för input i samtalen är inga hemligheter, bland annat ogillar ST den långa dag 2 vid överliggningar, de korta rasterna på 31 minuter, de sena utläggen med vik och att det inte är inriktning på morgon/kväll/nattgrupper, som vi har önskat. Dessutom kan nämnas exakt 11 h nattvila, precis 4:59 h innan rast … ja, listan kan göras längre.
Hur mycket som kan ändras i de valda grupperna utan ett nytt gruppval, blir en fråga om avvägning och förhandling.
Återbäring av medlemsavgift
ST Transdev har beslutat att, likt två tidigare år, ge alla medlemmar ett presentkort på ICA laddat med 450 kr. Det är summan som Skatteverket har som gräns för hur stor en återbäring/gåva får vara utan att den förmånsbeskattas. Dessa kommer att delas ut på depåerna i februari/mars. Medlemmar som är placerade i Malmö får komma upp till ST’s expedition i Klokahuset på tisdagar, då vi har öppet. Det går också att kontakta någon i styrelsen för att komma överens om tid/plats.
Medlemsavgift ST
Det har genomförts en höjning av medlemsavgiften. Det är ett centralt beslut om avgiften ser ut som följer:
– förbundsavgiften till ST, 264 kr (tidigare 256:-)
– avgift till branschstyrelse Spårtrafik, 29 kr
– avgift till avdelningen på ST Transdev, 10 kr
Observera att ST Transdev delar ut ICA presentkort värde 450 kr till medlemmarna, men har endast intäkter från varje medlem på 120 kr/år. Hur går ihop? Jo, under året har ST Transdev begärt tvisteförhandlingar och vunnit i dessa mot Transdev. En vunnen tvist genererar skadestånd och det är dessa pengar som nu betalas ut till medlemmarna.
Skadestånd till ST medlemmar när det gäller ob frågan
Ombudsman på ST, Albert Bekassy, ska träffa Lina som är chefsförhandlare på Transdev Sverige 8 februari, för att diskutera det skadeståndsanspråk som ST har i samband med ob-frågan. Det troligaste är att det mötet slutar i oenighet. I så fall får ST ta det till nästa nivå.
Årsmöte/medlemsmöte
14 februari är det årsmöte med efterföljande medlemsmöte. Som ST-medlem har du rätt att gå på fackligt medlemsmöte max 3 h per år och få igen den tiden i komp. ST kommer på årsmöte/medlemsmötet skicka runt deltagarlista som vi sedan lämnar till arbetsgivaren för att tiden ska föras in på komp-banken.
VIKTIGT! Plats för mötet har flyttats till Travelshops lokal på Stormgatan. Se vidare information om årsmötet på utskick som kommer inom närmaste dygnet.

Har du något du undrar över eller funderar på, tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen, så svarar vi så snabbt vi kan.

Mvh styrelsen ST Transdev

Månadsavgifter (gäller från 1 januari 2019)

Månadsinkomst   Avgift
0           – 11 999  136 kr
12 000  – 13 999  152 kr
14 000  – 15 999  168 kr
16 000  – 17 999  184 kr
18 000  – 19 999  200 kr
20 000  – 21 999  216 kr
22 000  – 23 999  232 kr
24 000  – 25 999  248 kr
26 000  –  – –  – – – 264 kr

Skatteavdrag för medlemsavgiften 2018
OBS gäller bara för perioden 1/6-31/12. Från 1 juli till  31 december 2018 är medlemsavgiften avdragsgill med 25 %. Det betyder att du som är medlem och har betalat mer än 400 kronor i medlemsavgift under året får skattereduktion. Avdraget sker i din nästa deklaration. Då får du tillbaka pengar för juli-december 2018. Vi skickar in din kontrolluppgift till Skatteverket och beloppet dras av automatiskt på din deklaration. I slutet på januari kan du se summan som vi har skickat in till Skatteverket genom att logga in på Min sida.

/Mvh styrelsen för ST inom Transdev/Öresundståg

Jaana Viippola

Avd. 8