2017-05-01
Hej ST-medlem Öresund och admin,
Det händer väldigt mycket nu, därför duggar informationen tätt. Men hellre för mycket information än för lite.
Lönerevision
Vi har haft möte med Transdev angående den annalkande lönerevisionen. Trots att den centrala förhandlingen inte är klar ville Transdev träffas och diskutera med de fackliga organisationerna om hur vi ser på det hela. Vi har med oss deras input när vi diskuterar i våra styrelser.
Det så kallade märket* är satt på svensk arbetsmarknad och ligger på 6,5 procent på tre år. Troligtvis blir det något liknande för oss. Fortsatta lönesamtal med Transdev 10 maj.
 (*normen för löneökningar på svensk arbetsmarknad grundad i löneavtal från svensk exportindustri)
T18
Ni har alla fått ut en förfrågan om att vara med i det lokala turlistearbetet som vi på ST eftersträvat så länge. Äntligen fick vi även arbetsgivaren med oss på samma spår.
Dock har Transdev ännu inte presenterat vilka förutsättningar som gäller, utan det görs på ett möte 11 maj. Har du intresse så bara ansök om att få vara delaktig!
Styrelsemöte
8-9 maj är det styrelsemöte. Har du tankar, åsikter eller funderingar kring något.  Tveka inte att skicka ett mail, ringa eller haffa någon av oss på språng, så tar vi med oss din input.
Det var allt för denna gång.
Mvh Styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8