8 juli 2017
Hej ST medlem,
 
Igår 2017-07-06, fattade arbetsgivaren beslut om beordrad övertidstjänstgöring vid Transdev Öresundståg.
 
Beslutet följer lagar regler och avtal och ger AG rätt att beordra den enskilde att utföra tjänst på övertid. Man kan alltså inte vägra arbeta övertid om beordringen sker på riktiga grunder.
 
Orsaken till att situationen har uppkommit just nu är banarbeten samt huvudmännens förändring av beställningen av trafik och i vissa fall bemanningsproblematik i tjänstgöringsturerna som leder till ineffektivt nyttjande under arbetspasset.
 
Du som är föräldraledig, tjänstledig, sjukskriven eller har semester, kan inte beordras övertid. Du som drabbas av ofrivillig övertid, var noga med att notera de eventuella pass som omfattas av beordrad övertid, samt kontrollera att dessa inte bryter mot någon annan arbetstidsregel, så som nattvila, veckovila, 19-05 osv…
 
Om du inställer dig till övertidsarbete på fridag har du möjlighet att få ersättning från AG för uppkomna resekostnader vid aktuellt tjänstgöringstillfälle, enligt paragraf 7 mom 5 i kollektivavtalet.
 
Du som känner att du har möjlighet att på frivillig väg arbeta övertid, kan anmäla detta till EC eller personalplaneringen kort- eller långtid.
 
Vid frågor ta kontakt med någon i den lokala styrelsen.
 
Med vänlig hälsning Styrelsen för ST Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8