Hej,

Idag har det varit månads-MBL och här sammanfattar vi de frågor som avhandlades.

EC-vik Malmö
Det börjar hända saker med EC-vikariatet för Emma Blom som snart på föräldraledighet. Det är intervjuer nästa vecka, och arbetet med att tillsätta ersättare kommer att vara klar någon gång mellan 10/4-15/4.  Rekryteringen sker internt.

Plockstäd
En ny, tydligare arbetsbeskrivning är på gång. ST och Seko kommer att gå igenom den för att se om något behöver ändras eller kompletteras. Sedan är tanken att den ska komma ut till nästa MBL.

Utbildning i uniform
Vi kom överens om att förenkla reglerna. Nu gäller att, den som åker på utbildning på annan ort måste inte bära uniform. Den som har utbildning på sin egen stationeringsort, ska ha uniform och även i övrigt vara fullt utrustad (nycklar, läsplatta, telefon osv.).

Privata resor utan biljett
Det är inte tillåtet att resa med Öresundståg utan giltigt färdbevis. Alltså gäller samma regler för oss, som för alla andra. Det kommer att skickas ut ett separat mail om detta.

Passgaranti
Passgaranti innan och efter arbetspasset innebär att man kan vara hemma, utan att vara tillgänglig för arbetsgivaren. Med anledning av det görs ett försök att ändra benämning på passgaranti som ligger mitt i passet. Det beror på att man ska stå till AGs förfogande när man är mitt i passet.

Semestersöndag
Semestervecka 35 har en dag – söndagen – utanför semesterperioden, alltså i september. Arbetsgivaren kommer som goodwill att dra en mindre semesterdag för dem som har semester där. Har du 4 veckor, drar AG 19 semesterdagar istället för 20.

Fel i schema
Medlemmar som upptäcker fel i arbetspassen (t.ex 5 timmar och 30 minuters körning före rast) ska ta detta med antingen arbetsledningen eller med trafikledningen. Det är frågor som ligger utanför ST’s bord. Om arbetsledningen eller trafikledningen inte ändrar det, då är det tillfälle att ta upp det med ST.

Frånvaro som påverkar överliggning
Vid frånvaro på en överliggning dag 1, där den sjukskrivne kan återgå i tjänst dag 2, ska detta inte nekas. Ingen tvingas ta en sjukdag/VAB/etcetera vid någon tidpunkt, alltså heller inte på grund av att det är dag två på överliggning. Vilket arbete som ska utföras, är upp till trafikledningen att bestämma.
 
Kamratstöd vid olycka och påkörning
Utgångsläget är att en kamratstödjare ska skickas ut till lokförare och ytterligare en till tågvärden. Vid enstaka fall – när man inte kan få tag i två kamratstödjare – kan en person fungera som kamratstödjare för både lokförare och tågvärd. Målet är dock att det ska skickas ut en till vardera person.
 
Vid en olycka (ej påkörning) är det önskvärt att både lokförare och tågvärd tas ur tjänst samma dag som det inträffade, samt dagen efter.
 
Rekrytering till PPL
Rekryteringen för att ersätta Vladimir Opazp på PPL är klar. Endast intern personal har sökt tjänsten, varav tre har varit på intervju. Vem det blir kommer annonseras ut idag onsdag (20/3), eller imorgon torsdag. Denne påbörjar sin tjänst sista april 2019.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen på ST inom Transdev/Öresundstrafiken

Jaana Viippola

Avd. 8