2017-04-28

Hej ST-medlem på Öresund,

Nu är vi tidigt i startgroparna för arbetet med T18, det vill säga tjänstepaketet för 2018. 

Arbetsgivaren har väckt en idé om att hitta medhjälpare till turlistearbetet vid samtliga depåer på Öresund, som ska arbeta lokalt med grupper och turer till T18. En från varje fack från respektive depå är tänkt ska ingå. Med tanke på antalet anställda i Malmö, ska det istället vara två från vardera fackförbund där. ST ser ingen anledning att invända mot denna tanke.

Du som är intresserad av turlistor, kollektivavtal samt arbetstidsregler får gärna anmäla intresse för detta. Anmälan sker till jimmy.ivarsson@transdev.se 

Anmälan ska vara inlämnad senast 9/5-2017 klockan 08,00.  I anmälan anger du namn, anställningsnummer och depåtillhörighet, samt om du arbetar som lokförare eller tågvärd. Du måste vara tillsvidareanställd. Turlistearbetet ska naturligtvis tillämpas enligt de riktlinjer som ST har bestämt, det vill säga kollektivavtalet skall följas utan avsteg.

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen för ST inom Transdev 

 

Jaana Viippola

Avd. 8