Hejsan och god fortsättning,

T19
Det har inte undgått någon vad åkande personal tycker om T19. Problemet är delat i två och vi arbetar därefter.

1. Framförhållning av schemautlägg följer inte kollektivavtalet och vi väljer att tvista och kräva ersättning för detta. Det gör att arbetsgivaren får betala till ST vilket man naturligtvis vill undvika. Genom detta hoppas vi att man vill följa gällande avtal eller komma till en förhandling/förlikning om förbättringar i utläggning av tjänst.

2. Tjänster är komfortmässigt undermåliga i den mening att de skapar stress, missnöje, sjukskrivningar och/eller utbrändhet. Det rör sig om tjänst som är korrekt enligt kollektivavtalet men som skapar kostnader i annan form. Det gäller tillexempel rättidighet, NKI-värden, sjukskrivningar etc.

Det är visserligen viktiga och synliga kostnader men många av dem är inte akuta för Transdev då de inte blir synliga förrän om några månader. Här får vi förlita oss på att Transdev vill att personalen ska trivas och därmed göra ett bättre arbete i mötet med kunderna.

Man måste förstå att vårt gällande kollektivavtal är tudelat – på vissa punkter väldigt bra – på andra punkter mindre gynnsamt. Styrelsen arbetar för samtliga medlemmars bästa oavsett var vi är stationerade, vilka uppdrag vi har inom företaget eller var vi befinner oss i livet. ST har alltid varit beredda att göra avsteg, så länge det gynnar kollektivet och vi behåller fortsatt den inställningen.

Ni har nu alla hört  att Transdev har kallat personalorganisationerna till möte om T19. Vad som kommer att diskuteras från ST’s sida är ovan nämnda.  Arbetsgivaren har ännu inte presenterat vad de tycker eller tänker. Information kommer naturligtvis komma så fort vi har sådan att dela med oss av. Det kommer INTE att bli ett nytt gruppval, då helg samt semester redan är utlagd.

Årsmöte
Det är årsmöte på gång, med efterföljande medlemsmöte 14 februari. Kallelse har skickats ut per 8 januari. Är du ledig har du rätt till tre timmars betald tid för att delta  på medlemsmötet.

Skatteavdrag för medlemsavgiften 2018
Från 1 juli till  31 december 2018 är medlemsavgiften avdragsgill med 25 %. Det betyder att du som är medlem och har betalat mer än 400 kronor i medlemsavgift under året får skattereduktion.  Avdraget sker i din nästa deklaration. Då får du tillbaka pengar för juli-december 2018. Vi skickar in din kontrolluppgift till Skatteverket så dras beloppet av automatiskt på din deklaration.

Så funkar skatteavdraget

  1. I slutet på januari kan du se summan som vi har skickat in till Skatteverket genom att logga in på Min sida.
  2. Avdraget på 25 % görs automatiskt i deklarationen och du får tillbaka det i form av sänkt skatt baserat på hur mycket du betalat i medlemsavgift.
Tyvärr gäller detta endast för 2018, då avdraget har tagits bort igen.

Kontakt med ST
Har du frågor eller tankar – tveka inte att höra av dig. Vi har expeditionstid i Malmö, Kloka huset, de flesta tisdagar. Vi svarar på mail inom ett par dagar – ofta samma dag. Och du kan alltid ta upp en fråga när vi ses på tåget, depån od.

Mvh styrelsen för ST inom Transdev/Öresundståg

Jaana Viippola

Avd. 8