Hej ST medlemmar!

Det händer saker hela tiden på vår arbetsplats och i onsdags 24/5 har ST haft MBL förhandling. De viktigaste sakerna som framkom var att: 
– Transdev har tagit ett arbetsgivarbeslut på att alla anställda själv måste fylla i en blankett för att få ut sin OB ersättning när man jobbar på tid som inte är ordinarie arbetstid. Dvs. på tjänstefritt, passgaranti och borta ort eller på tågförsening som drabbar rast på OB-tid. ST tycker inte att det är en bra lösning att arbetstagaren själv ska skriva dessa blanketter, men enligt Transdev klarar Hastus inte av detta per automatik. Blanketten finns bifogad i Transdevs veckobrev.

– ST vill också informera om ”risken” med att delta i grupper initierade av Transdev men som inte är sanktionerade av ST, exempelvis TESSgrupp, trivselgrupp osv. Det har hänt att arbetsgivaren har tvingat in en medlem på dennes FRI-dag för att delta i ett möte. ST finner det beklagligt att man väljer att straffa medarbetare som vill engagera sig, men enligt kollektivavtalet har Transdev rätt, då en FRI dag är en arbetsdag (med 0 timmar).  
I onsdags hade vi också ett första möte angående T19. Det fördes i positiv anda och ST hoppas att vi efter fler inplanerade möten får till bra grupper och turer för all åkande personal inför T19. 

Det var allt för denna gång! 

Vid frågor så kontakta styrelsen. 

Mvh styrelsen för ST vid Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8