Hej ST medlem

Nu har även halva augusti gått och det fackliga arbetet rivstartar med ett tvådagarsmöte angående T19 med arbetsgivaren.

Arbetsgivaren har bytt ut hela sitt ”lag” med ny affärschef, ny biträdande affärschef och ny planeringschef. Från ST är det vice ordförande Jimmy Ivarsson och rekryteringsansvarig Nana Suleyman som närvarar på mötet.

Det har varit bra och givande diskussioner även om vi inte i alla avseende håller med om eller samtycker i arbetsgivarens förslag och idéer.

Arbetsgivaren har i detta skede av förhandlingen för avsikt att hålla T19 inom kollektivavtalets ramar utan undantag, vilket är bra. Vi kommer att medverka på fler sittningar under hösten. Vad som sägs och förhandlas då får framtiden utvisa.
Mvh Styrelsen på ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8