Hej ST medlem!
AD-domen om utebliven OB-ersättning
Vi får många frågor kring vad som händer nu – efter domen. Domen är tydlig men rent konkret kan vi ännu inte ge några besked om återbetalning, skadestånd eller tidsplan. ST har kallat till förhandling med AG som kommer att bli av den 8/11.
Mer information kommer så snart vi har sådan att delge. Vi är väl medvetna om att ni alla väntar otåligt.
Förseningsövertid
Vi har även annonserat frågan om saldo på kompbanken, där vi anser att AG’s rutin bryter mot kollektivavtalet och vi driver frågan vidare. STs ombudsman är inkopplad och har så varit under hela processen. Det gäller alltså rätten enligt avtal, att få förseningsövertid på kompbanken, oavsett den summa som redan finns ackumulerad.
Tänk på att kontakta ST om du upplever att du tvingas ta ut förseningsövertid i pengar, trots att du föredrar kompensationen i tid.
T19
AGs utgångspunkt är att skapa grupper med minst 98 % effektivitet. Detta gör att ovanligt många kommer att få gå på vik-schema med månadsutlägg och endast fridagsnyckeln utlagd på årsbasis. ST är emot detta. För närvarande finns inga avsteg från kollektivavtalet. För att en diskussion om avsteg ska bli aktuell, förutsätter vi att  liggande schemaförslag gynnas.
Den mest radikala förändringen i T19 är den långa dag två som följer efter överliggning. Detta kommer ST att reservera sig mot. Dock följer det kollektivavtalet och således finns det inte något avtalsenligt stöd för att försöka stoppa dessa tjänster. Däremot kan vi söka stöd mot denna förändring i AFS (arbetsmiljöföreskriften) 2015:4, där även den psykosociala arbetsmiljön ska vara en aspekt att ta hänsyn till. När tjänstepaktetet T19 är klart kommer vi med mer information.
Har du frågor, tankar eller funderingar? Tveka inte att höra av dig!
Det var allt för denna gång.
Mvh Styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8