Hej ST-medlem!

Nu har vintern kommit och kylan med den. ”Peppar peppar” – värmen har i alla fall funkat i de flesta vagnar som är ute i drift.
Vad är på gång …?
Gruppval
I fredags offentliggjorde arbetsgivaren gruppvalet. Alla har blivit placerade på grupp eller på viklista. ST har varit mycket kritiska till de grupper som arbetsgivaren valde att presentera, ur både arbetsmiljö- och arbetsmässigt perspektiv.
Turer T19
Som många har observerat, innehåller det nya schemat snäva nattvilor och matraster. ST ber dig att vara mycket noga med att följa de regler som finns i kollektivavtalet. Efter fem timmars arbete ska du ha minst 30 minuters paus. Vid överliggning ska anställd ha minst åtta timmars nattvila och på hemmastation är det minst elva timmar som gäller. Får du inte detta så ringer du trafikkontoret. De ordnar en senarelagd avgång eller annan lösning. På reservtjänst från och med 9 december skall du ha en obetald rast efter max 5 timmar.
Retroaktiv OB-ersättning
Nu har alla medlemmar fått ut sin retroaktiva ob-ersättning men det skiljer väldigt mycket på hur mycket man fått ut. Är du tveksam på om summan stämmer, rekommenderar ST att du kontaktar Lön på 086295197 och begär ut en lönespecifikation. Där kan du kontrollera om/att du fått rätt ersättning. Har du inte skrivit upp hur du jobbade, får du även höra av dig till PPL och begära ut en tjänstgöringslista sedan juni 2015.
Att tänka på: du ska kolla att du får ut ob för nätterna på 800-turerna från juni 2015 till februari 2016.
För övrigt: Ob-ersättning utbetalas för arbetstid mellan 19-05 och på helger. Den retroaktiva ersättningen är en rättelse av den ob som inte har betalats ut för ”disponibel”, ”garantitid”, ”tjänstgöringsfritt” o.d.
Schemautlägg december
Som alla nog har sett, ligger begränsningsperioden dec 2018 med schema för jul och nyår inte ute enligt avtal. Det skulle ha varit ute 15 november och gäller för perioden 2018-11-15 till 2018-12-31. Styrelsen har skickat in tvistebegäran och skadeståndskrav för brott mot kollektivavtalet. Detta hjälper inte den enskilde, som inte kan planera för december, men det är det verktyg vi har att ta till.
Månads-MBL
På måndag skall ST ha månads-MBL med arbetsgivaren och på tisdag har vi styrelsemöte. Har du frågor som du vill att vi ska ta upp med arbetsgivaren eller diskutera i styrelsen så maila jimmy.ivarsson@transdev.se
Årsmöte
Snart är det årsmöte för ST-medlemmar. Är du intresserad av att engagera dig lite extra i sin arbetsplats? Då är kanske styrelsearbete något för dig? Anmäl dig via mail eller telefon till valberedningen: Annika Ekwall eller Marcus Stigborg.
Ha en fortsatt bra dag!
Mvh styrelsen ST Transdev Öresund
PS. Glöm inte att meddela om du vill ha en kalender. Sista dagen imorgon! Maila Fredrik Adolfsson eller Jaana Viippola. DS.

Jaana Viippola

Avd. 8