Hej ST medlem!

Skadeståndsfrågan
ST har inlett förhandlingar angående felaktig utbetalning av ob-lön där vi kräver enskilda skadestånd till drabbade medlemmar.

För att det ska bli aktuellt med personligt skadestånd ska du:
– OBSERVERA att det endast gäller om du inte har fått rätt utbetalning mellan 21 juli 2018 och 21 november 2018
– svara med ett JA på detta mail
– göra en sammanställning av samtliga tillfällen i perioden ovan, preciserade med datum
– lägga till namn och anställningsnummer
– skriv ut dina lönespecifikationer för juli augusti september oktober och november
– ge alltsammans till någon i ST Transdevs styrelse, eller skicka allt digitalt till mej jimmy.ivarsson@transdev.se
– dina uppgifter skall vara någon i styrelsen tillhanda senast den 18 mars 2019.

Dvs var och en måste styrka att man inte har fått rätt ersättning och att man har rätt till skadestånd. Tiden mellan juni 2015 och 20 juli 2018 är preskriberad tid för skadeståndskrav. Därmed har man bara rätt till återbetald lön med ränta.

Uppgifterna om OB är publicerade på intranätet. Från Intranätets ”start sida” scrollar du ned och klickar på ”utbetalning av retroaktiv ob ersättning för passgaranti”. Väl där tar du dej till ”min arbetsdag” och ”sök schema” Där kollar du igenom alla dina arbetsdagar från den 21 juli 2018 till den 30 september 2018. Om det finns tid som är benämnd ”passgaranti”, ”bortaort” eller ”tjänstgöringsfritt” och är på ob-grundande arbetstid, som det inte står ”omtvistad tid” på. Detta är tid där du troligtvis inte har fått utbetalt rätt lön. Dvs. måndag-fredag kl 19-06 och fredag från kl. 19 till måndag kl. 07.

Resterande uppgifter ber du din enhetschef om, dvs. 1 oktober 2018 till 21 november 2018. Vi kommer kräva att även de uppgifterna om arbetstid skall publiceras på intranätet.

Med vänlig hälsning Jimmy Ivarsson
Vice Ordförande ST Transdev Öresund

Jaana Viippola

Avd. 8