Hej,

Vi har nu haft årsmöte vilket var välbesökt. Stort tack till alla Er som kunde delta.

Största förändringen inför det nya verksamhetsåret är att vi minskade styrelsen från 9 st ledamöter till 7 (fem ordinarie och två suppleanter). Styrelsen består nu av Lars Nilsson, Jimmy Ivarsson, Marcus Stigborg, Lennie Skånberg och Petra Alstergren (ordinarie) samt Fredrik Adolfsson och Jaana Viippola som suppleanter.

Vår ombudsman Albert Bekassy var mötesordförande och han stannade även på medlemsmötet efteråt, där han och styrelsen svarade på frågor.

Under lång tid har vi drivit frågan om rutinen där taket på 40 timmar i kompbanken förhindrar att anställd kan få ersättning vid förseningar som komptid. Detta strider mot det lokala kollektivavtalet.

Styrelsen har presenterat ett färdigt förslag som även affär Öresund har stöttat. Detta avslogs av Transdev centralt, med hänvisning till att löneavdelningen inte kan administera det. Därmed är frågan död förhandlingsvägen och nu återstår att pröva frågan genom tvist.

Med andra ord … om medlem med +40 timmar på kompbanken, får förseningsövertid utbetalt i pengar, trors att denne vill ha det ersatt i tid, vill förbundet, genom Albert Bekassy, driva detta som ett kollektivavtalsbrott.

Det vi behöver i dokumentation är:

– datum
– turnummer
– försenat tåg
– anställningsnummer och namn.

ST lägger sedan in om förhandling om detta. Händelsen måste vara färsk, det vill säga ha inträffat tidigast 1 dec 2018 och senare. Har du frågor angående detta, hör av dig till Ordf Lars Nilsson.

Glöm inte att hämta ut ditt ICA-kort laddat med 450 :-. Det är återbäring på medlemsavgiften från verksamhetsåret 2018.
Med vänlig hälsning ,
styrelsen för ST inom Transdev/Öresundstrafiken

Jaana Viippola

Avd. 8