2017-04-11
Hej ST-medlem Öresund,
Vi har fått två frågor från medlemmar som vi i styrelsen ansåg vara så viktiga att vi måste delge samtliga medlemmar på Öresund.
Misstänkt bagage eller väska ombord på tåget 
ST har lyft problemet med att det inte finns någon rutin eller några instruktioner som delger oss hur vi ska agera i en situation med misstänkt bagage. Transdev är medveten om problemet och har framfört detta till Transdevs säkerhetsdirektör i Stockholm. Tills vi får ett direktiv från Transdev på hur vi ska agera, så vill vi bara påminna er om att säkerheten alltid går först och att det är ni som är ute på tågen som ansvarar för säkerheten ombord. Ta alltid det säkra före det osäkra.
Tidsförskjutning
ST är väldigt nöjda med att Transdev gick med på en maximal tidsförskjutning på två timmar som Transdev också skrev ut i försättsbladet vid gruppvalet.
Dvs att om man enligt den grupp man går på ska sluta kl. 12, så får man sluta senast kl. 14 vid t.ex banarbete. Skulle det vara så att det står kl. 16 i min arbetsdag så är det inte ok, då hör man av sig i god tid till PPL som får ändra turen.
Medlemmar har hört av sig att det inte har tillämpats i samband med turerna till påskhelgen. Vi har påpekat detta för Transdev och de menar att detta är ett misstag och att alla som är drabbade kan höra av sig till PPL och få problemet löst.
Det var allt för denna gång.
Ha en fortsatt trevlig vecka – och Glad Påsk!
Mvh Styrelsen ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8