1 februari 2018
Hej ST medlem!  

Nu har vi ett nytt år med nya möjligheter. Här följer den senaste informationen om vad som händer på vår arbetsplats.

De nyligen införda begreppen: tjänstefritt, passgaranti, bortatid
Vi har haft en dialog med arbetsgivaren om hur man ska lösa det med ersättning om man arbetar på dessa tider. Inte mindre än tre möten har vi haft i januari för att nå en lösning på frågan. Tyvärr har vi inte nått någon samsyn än, men väntar på ett skrivet protokoll från arbetsgivaren som vi får ta ställning till och agera utifrån.

Frågan måste få en lösning.

CDT-prov vid periodiska kontroller
Arbetsgivaren har informerat oss om att man överväger att återinföra CDT-prov vid periodiska läkarkontroller, dvs blodprov som kontrollerar levervärden. Det är vi mycket kritiska till. ST anser att det är ett intrång i den personliga integriteten. Vi menar att om inte Transportstyrelsen kräver ett CDT-prov, ska det inte tas, såvida det inte finns misstanke om alkoholmissbruk.

Om du blir anmodad att lämna detta prov, vill vi att du begär att få orsaken/skälen skriftligt. Allt för att vi i efterhand ska kunna kontrollera att allt har gått rätt till. Viktigt att påpeka är att du inte kan vägra lämna provet, ifall du ombeds göra det. 

Återbäring
Nu till något roligare. Styrelsen på ST Transdev har beslutat att, likt förra året, ge alla medlemmar på ST Transdev en återbäring på medlemsavgiften. Detta får du i form av ett presentkort på ICA till ett värde av 450:-. Vi har redan börjat dela ut dessa, och alla kommer att få sitt kort. Mer info kommer inom kort.

Årsmöte
ST’s årsmöte går av stapeln 6 mars. Du som vill komma på årsmötet, kan få komptid insatt på kompbanken, motsvarande tid som mötet tar. Tänk då på att du i så fall måste föranmäla dig till ST’sstyrelse, lämpligast genom att skicka ett mail till fredrik.adolfsson@transdev.se eller jaana.viippola@transdev.se

Detta innebär att information som gick ut i kallelsen förra veckan är något reviderad:
– OM du vill få ut ersättning i tid för ditt deltagande på årsmötet, MÅSTE du föranmäla men …
– … det går givetvis bra att komma i alla fall, även utan föranmälan, då får du dock inte timmarna på kompbanken.

Meddela också om du vill äta lunch med oss kl. 12-13 på Kungliga Posten eller bara vara med på årsmötet kl. 13-15 på samma adress. 

Det var allt för denna gång. Du vet att du alltid kan höra av dig till styrelsen vid behov. Nästa styrelsemöte är 8 februari och till dess tar vi gärna emot alla slags frågor, tankar, idéer, synpunkter och förslag. Vi tar upp dina punkter på mötet och återkopplar så snart vi kan.

På återhörande och trevlig helg!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8