16 augusti 2017
Hejsan kollegor,

Sommaren går mot sitt slut och det fackliga arbetet startar upp med förnyad kraft. Den gångna sommaren har kanske varit den tuffaste någonsin för åkande personal och för administrationen, då personalbristen har varit påtaglig.

För första gången i Öresundstrafikens drygt 20-åriga historia har förare blivit inbeordrade utan samtycke. Det strider enligt ST mot en rad regler i kollektivavtalet, men även mot intentionerna i Arbetstidslagen samt de nya arbetsmiljödirektiven. Transdev Öresunds ledning bestrider våra argument. Vi har mötts av motiveringar som att man inte flyttar arbetsfria helgdagar utan köper ut dessa med kvalificerad övertid utan samtycke.

I praktiken kan man tolka det som att arbetsgivaren ställer krav på att de anställda ska kvitta sina arbetsfria dagar (118 st) och sin rätt att vara ledig varannan helg mot 200 timmars övertid på schemalagt arbetsfria dagar. Vi har bett arbetsgivaren att gå ut och berätta om sin ståndpunkt för sina anställda och förklara sig. Detta säger de nej till. Vi kunde inte enas i vår lokala tvist där ST presenterade alternativa lösningar. Denna förhandling går nu vidare till central nivå.

Vi kommer aldrig att acceptera ett ifrågasättande av vår rättighet att vara lediga varannan helg eller att vara arbetsfri de avtalsenliga 118 dagarna.  I dessa rättigheter ligger våra möjligheter att planera ett familje- och privatliv.

Med hälsning styrelsen för ST på Transdev

PS. 29 augusti är det styrelsemöte. Har du frågor, tankar eller idéer är du välkommen att kontakta oss, så ska vi ta med det till mötet. DS.

Jaana Viippola

Avd. 8