9 november 2017

Hej ST medlem!

Igår, 8 november, avslutades granskningen av T18-grupperna. Dessa skall komma ut för sökning på fredag. Mycket är likt T17, men vi tycker nog att det till och med har blivit lite bättre. Alla förutsättningar kring grupper och gruppval kommer liksom i fjol finnas på ett försättsblad med bilagor.

ST vill tacka alla lokala turlisteombud och medlemmar som har hjälpt till i arbetet kring T18.

Dessutom har det varit lönerevision på affär Öresund. ST och Transdev hade inte riktigt samma syn på hur man skulle fördela potten men enades om att vi höjer både lön och tillägg med 2,1%. Det ska betalas ut på novemberlönen och gäller retroaktivt från och med 1 maj 2017.

Mvh Styrelsen för ST inom Transdev

Jaana Viippola

Avd. 8