22 januari 2018

ST vid Öresundstrafiken/Transdev

inbjuder till årsmöte tisdag 6 mars 2018

Plats Malmö
Lokal Kungliga Posthuset – mitt emot stationshuset Malmö C.
Tid Mötet hålls kl. 13.00 – 15.00, men missa inte lunchen kl. 12:00-13:00
Datum   2018-03-06

Gäster Det blir även ett medlemsmöte med tillfälle att fråga våra företrädare på ST förbundet om hur de
jobbar för oss i diverse frågor. Vi återkommer senare med dagens gäst.

Motioner Som medlem är du välkommen att lämna in motioner. Dessa ska vara styrelsen tillhanda
senast tisdag 6 februari och mailas till jaana.viippola@transdev.se

Förtäring Vi bjuder på lunch och äter tillsammans på lunchrestaurangen på Kungliga Posten
(alltså samma byggnad). Samling vid entrén 12:00.

Anmälan behövs endast om du vill äta lunch med oss innan. Till själva årsmötet krävs ingen
anmälan – det är bara att droppa in. Anmälan till lunchen gör du på mail till
fredrik.adolfsson@transdev.se senast 28 februari.

Är du intresserad av fackligt arbete i någon form eller har du synpunkter på
styrelsens sammansättning kontakta valberedningen, Annika Ekvall: annika.ekvall@transdev.se

Varmt välkomna önskar styrelsen vid ST inom Öresundstrafiken/Transdev
Lars Nilsson, Jimmy Ivarsson, Mikael Yang, Kenneth Lundh, Petra Alstergren,
Nana Souleiman, Fredrik Adolfsson, Ulf Dahlgren och Jaana Viippola

Jaana Viippola

Avd. 8