11 oktober 2017

Hej,

Nu är det dags att skicka in beställning på kalender inför 2018!

Vill du ha en egen fickkalender, ska du följa dessa enkla instruktioner:
– skapa ett mail med namnet ”Kalender 2018”
– skicka till fredrik.adolfsson@transdev.se

Dessutom kan du passa på att skicka frågor, tankar, åsikter eller önskemål som du vill att styrelsen ska ta upp på styrelsemötet nästa vecka.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för ST inom Transdev


Jaana Viippola

Avd. 8