ST avd 22012 informationsblad 20170508 Årsmötet 2017

NY STYRELSE VALD PÅ ÅRSMÖTET

Torsdagen den 26:e april hade avdelning 22012 inom ST årsmöte på Sturegatan 15. Under mötet bestämdes hur styrelsens sammansättning skulle se ut samt val av dem som skall företräda oss i styrelsen. Följande personer valdes in i styrelsen.

Tony Moros – Ordförande
Jan Nygren – Vice ordförande
Matti Kärki – Studieorganisatör
Stefano Giangiacomo – Kassör
Linus Gustafsson – Sekreterare
John Ekman – Ledamot
Nader Asgari  – Ledamot
Nene West – Ledamot

 

Årsmötet följde därmed valberedningens förslag i sin helhet. Även arbetsplatsombud fastställdes enligt följande: Per Trenkle, Stefan Fröjd, Yvonne Rindå, Siamak Samgissi, Marchella Gospodinova, Jari Tyni, Ulrika Jistern, Frank Jansson och Christer Bergman.

Årsmötet valde också att inte välja in några suppleanter till styrelsen.

Under mötet gick vi även igenom verksamhetsberättelsen där styrelsen presenterade sin verksamhet under det gångna året. Beträffande verksamhetsplanen så kunde vi bara konstatera att vi ligger efter med framtagandet av en ny hemsida. Orsaken är att den skrivs i PHP och att detta skiljer sig från html. Ansvarig Jan Nygren gör sitt bästa för att lära sig PHP för att ta fram sidan så fort som möjligt. Tanken är att sidan skall bli ett komplement för dem som vill söka information ifrån ST inom MTRS på sin mobil eller surfplatta.

Verksamhetsberättelsen samt planen kan hämtas på fackexpeditionen Gullmarsplan.

Ny revisor valdes också på mötet enligt valberedningens förslag. I fortsättningen får vi stifta bekantskap med Per Trenkle i denna roll. Han fick även fortsatt förtroende att fortsätta inom valberedningen.

Vad beträffar medlemsavgiften (fackavgiften) slog årsmötet fast att ingen höjning av denna behövs. Till årsmötet hade inga motioner inkommit.

Vänliga hälsningar

Styrelsen ST 22012

treper90