• Den nya rekryterings ansvarige för bolag på ST förbundet kommer kontakta Folksam för att få bättre information om de nya försäkringarna på Folksam.
  • Värvningsanslag går fortfarande ansökas från https://st.org/fortroendevald/varvning/planera-er-varvning
  • Branschstyrelsen kommer att träffa förbundsordförande vid nästa möte, är det något ni vill att vi ska fråga ordförande, så kontakta sekreterare@spartrafik.se
  • Studieorganisatör skickar ut utbildningsplanen för 2020.
  • Inför avtal 2020 har en enkät skickats ut, svara på denna och var med och påverka.

 

/// Branschstyrelsen.

Tony Moros