Mötet ägde rum i Malmö och Branschstyrelsen hade besök av SJ syd. Vi hade en bra dialog och berättade lite vad vi från branschen jobbar med.
– Till nya avtalsdelegation har vi från Branschstyrelsen skickat in namnen för godkännande av förbundsstyrelsen.
– Utbildningen i Hot & Våld och krishantering genomfördes Stockholm och detta var en uppskattad kurs.
– En ny broschyr om vilka strategiska frågor som spårtrafik driver är i slutskedet innan tryck.
– Glöm inte anmäla er till ordförandemötet den 21 november 2019.
– Om er avdelning inte har skickat in årsmötes handlingar för 2019, behöver dessa inkomma senast den 15 okt 2019 till sekreterare@spartrafik.se

Tony Moros