Hej!

Vi har gjort en upphandling av medlemsförsäkringarna och valt det försäkringsbolag som gav bäst premier och villkor, vilket var Folksam. Vi har även tagit in offerter från våra nuvarande samarbetspartners, men de kunde inte matcha offerten från Folksam. Folksam är ett ömsesidigt bolag som ägs av sina kunder, dvs snart även av ST. Det innebär t ex att våra medlemmar kan få återbäring på sina försäkringar. I vilken omfattning LO-förbund äger Folksam beror på hur många LO-förbund som är kunder hos dem.

Gruppförsäkringarna upphör i de gamla bolagen och flyttas till Folksam. Sakförsäkringarna måste dock medlemmarna själva flytta till Folksam, då det endast är rabattavtal som vi har med Trygg-Hansa idag. Pågående skador avslutas hos befintliga bolag.

Mer information om samarbetet och flytten kommer under hösten.

Tony Moros