Ordförandekonferens hölls 10 november 2021 i Stockholm. Dessa avdelningar närvarade: Arriva Pågatåg, Arriva- TvB/SB, Arriva Roslagsbana, SJ AB, SJ Öresundstågen, Green Cargo, MTR pendeln, MTR Tunnelbana & MTR Emtrain.

Nya profilprodukter kommer tas fram och information hur man beställer dessa kommer och bilder på hur dem ser ut.

Behöver ni hjälp med rekrytering kan man kontakta Denize.Costa@st.org

Branschstyrelsen vill ha bilder från er verksamhet, skicka dessa till sekreterare@spartrafik.se och eventuellt en liten text till bilden samt vem som har tagit bilden.

Utbildningarna kommer från och med 1 december 2021 att bli fysiska igen.

Tony Moros