Vårt uppdrag är att skapa opinion och föra fram Spårtrafikens syn på viktiga frågor som berör branschen.

Som ett led i detta så tog vi fram en broschyr med följande områden:

 

Höghastighetståg.

Gods på järnväg.

Säkrad elförsörjning.

Villkor för avreglerad marknad.

 

Vi har haft möten med:

 • Ledamöter i trafikutskottet (MP, C, S, V, SD, M, L) KD har inte svarat
 • Sverigeförhandlarna
 • Transportpolitiska rådet
 • Bransch Tåg Operatörerna
 • SJ AB
 • Green Cargo AB
 • Trafikverket
 • Näringslivets Transportforum
 • Statssekreteraren på Infrastrukturdepartementet
 • DI
 • Publikt

 

 

Efter dessa möten kan vi konstatera att vi har blivit väl mottagna och att de fackliga organisationerna har saknats i debatten.

Våra punkter har i högsta grad varit relevanta och mottagits med intresse.

Vi har pekat på aspekter som inte beaktats tidigare, vilket bl a lett till att Riksrevisionsverket har ställt kompletterande frågor gällande byggteknik, finansiella frågor mm.

 

Vidare har vi ställt frågor gällande den totala hållbarheten vad gäller batterier, elvägar och elförsörjning.

 

Vi kan konstatera att vi varit helt rätt ute i våra frågeställningar, men nu måste vi gå vidare och hitta nya fokusområden för vårt fortsatta arbete.

Detta ser vi som en viktig uppgift för Bransch Spårtrafik i ett led i att ta tillvara våra medlemmars intressen.

 

Strategigruppen

 

Tony Moros

Stefan Bieder

Hans Pilgaard

Tony Moros