Branschen är ansvarig för de trafikpolitiska frågorna men för att snabba upp arbetet har en strategigrupp bildats. Gruppens arbete inriktas på att skapa goda förbindelser med politiker, beslutsfattare, myndigheter och organisationer i syfte att kunna påverka den framtida utvecklingen inom vårt område.

Gruppen har med avsikt att sprida information om vad vi står för tagit fram en broschyr innehållandes fyra fokusområden där avsikten är att sprida dessa till berörda i som utanför Sverige, därför kommer också en engelsk version att tas fram.

De fyra nuvarande fokusområdena är;
Villkoren för en avreglerad marknad
– Infrastruktur
– Kommersiell trafik
– Upphandlad trafik
Höghastighetsbana
Gods på järnväg
Säkrad elförsörjning

Till vår kommande ordförandekonferens i november kommer ordförande i trafikutskottet samt en suppleant till ledamot att närvara för att bland annat prata om höghastighetståg och om gods på järnväg har en framtid.

Ett stort antal inplanerade möten kommer att äga rum innan årets slut, men redan har ett flertal möten genomförts. Närheten till våra medlemmar och deras synpunkter på Sveriges järnväg ger oss i gruppen bra argument då vi träffar berörda och våra synpunkter tas emot på ett positivt.

 

Stefan Bieder